IDEMITSU DIESEL 5W-30
IDEMITSU DIESEL 5W-30
CJ-4/DH-2, Fully-Synthetic
“SHPD” (Super High Performance Diesel) dərəcəli enerjiyə qənaətedici sintetik mühərrik yağı. Əsas, orta və aşağı tonnajlı yük maşınlarında və “DPF”* işlənmiş qazların təmizlənməsi qurğuları ilə təchiz olunmuş avtobuslarda quraşdırıla biləcək bütün müasir dizel mühərrikləri üçün tövsiyə olunur. Bunun üçün kükürd tərkibli yanacaqdan 0,005% -dən çox olmamaq şərtilə tənzimlənir (Avro 4). Silindrlərin cilalanmasının effektiv şəkildə qarşısını alır, mühərriki korroziyadan və aşınmadan mükəmməl qoruyur. His süzgəcin xidmət müddətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. *DPF (Diesel Particular Filter) – bu süzcəg atmosferə atılan hisin miqdarının azaldılması üçündür. Müasir dizel mühərriklərinin işlənmiş qazlar sisteminə quraşdırılır.

Təsdi̇qləni̇b: API CJ-4, JASO DH-2
Qablaşdirma növü: 5 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Adı

Analiz metodu (astm)

Tipik əhəmiyyəti

Qatılığ sinfi

sae

5w-30

Rəng

d - 1500

l3,5

Sıxlığı (15°C temperaturda)

d - 1298

0,8579

Alışma temperaturu (SOS)

°c

d - 92

224

Qatılığı,  mm2/s 

d - 445

66,01

Qatılığı,  mm2/s 

d - 445

11,16

Donma temperaturu

°c

d - 97

- 39

Qatılıq indeksi

d - 2270

162

Ümumi turşuq sayı (TAN) 

d - 664

2,34

Ümümi qələvi sayı TBN

d - 2896 - 96

9,75

ccs viscosity @-30°c

mpa.s

sae j300

6419

hths viscosity @-150°c

mpa.s

sae j300

3,25

noack test @250 °c

%

11,4

Kül məzmunu

wt%

0.92

Fosfor məzmunu

wt%

0.11

IDEMITSU DIESEL 5W-30

IDEMITSU DIESEL 5W-30

IDEMITSU DIESEL 5W-30

IDEMITSU DIESEL 5W-30