IDEMITSU DIESEL 15W-50
IDEMITSU DIESEL 15W-50
CH-4/SJ, Semi-Synthetic
Minik və yük nəqliyyat vasitələrinin dizel və benzin mühərrikləri üçün yarı-sintetik mühərrik yağı. Yüksək yük şəraitində fəaliyyət göstərən, yüksək kükürdlü yanacağın (yanacaqdaki kükürdün miqdarı 0,5% -dən çox olmayan) istifadəsinə icazə verilmiş müasir güclü dizel mühərrikləri üçün ən münasibidir. Əla yuyucu və dispersləşdirici xüsusiyyətlərlə səciyyələnir.

Təsdi̇qləni̇b: АРI CН-4/SJ
Qablaşdirma növü: 5 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Adı

Analiz məlumatları

Analiz metodu (ASTM)

Qatılıq sinfi

SAE 15W-50

-

ASTM Rəngi

L4,0

D - 1500

Sıxlığı 15°C temperaturda q/sm3

0,8791

D - 4052

Alışma temperaturu (SOS) °C

234

D - 92

Qatılıq

40°C temperaturda, mm2/s

126,0

D - 445

100°C  temperaturda, mm2/s

17,31

D - 445

Axıcılıq itkisi temperaturu °C

-35

D - 97

Qatılıq indeksi

151

D - 2270

Ümümi qələvi sayı TBN (HCL)

10,0

D - 2896

Köpüklənmə (93,0°C temperaturda) %

10 - 0

D - 892

IDEMITSU DIESEL 15W-50

IDEMITSU DIESEL 15W-50

IDEMITSU DIESEL 15W-50

IDEMITSU DIESEL 15W-50