IDEMITSU DIESEL 15W-40
IDEMITSU DIESEL 15W-40
CI-4/DH-1, Mineral
“Turbo” dizel mühərrikləri və benzin mühərriklər üçün universal, istənilən mövsümdə yararlı olan mühərrik yağı. Yay aylarında yüksək kükürdlü yanacaq (kükürdün miqdarı 0,5% -dən çox olmamaq şərti ilə) istifadə edilə bilən dizel mühərriklərdə istifadə olunması tövsiyyə olunu. Az çöküntülü və yüksək neytrallaşdırıcı xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur ki,bunun da sayəsində qeyri-sabit yanacaq keyfiyyəti olan bölgələrdə istifadə üçün idealdır. “Common Rail” sistemi ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələri üçün uyğundur. Bu sistem benzin və dizel mühərriklər üçün idealdır.

Təsdi̇qləni̇b: JASO DH-1 и API CI-4, ACEA E7-08; MB 228. 3; MAN 3275; Cummins CES 20076/77/78; Mack EO-M Plus; MTU Type 2; Renault RLD-2; Volvo VDS -3
Qablaşdirma növü: 5 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Mövcud siniflər

ASTM metodu

CF-4/SG 10W-30

CF-4/SG 15W-40

Qatılıq sinfi

SAE

10W-30

15W-40

Rəngi

D-1500

L2.0

L2.5

Sıxlığı 15°C temperaturda q/sm3

D-4052

0.8818

0.8857

Alışma temperaturu (SOS) °C

D-92

208

234

Qatılığ, 40°C  temperaturda, mm2/s

D-445

67.38

104.2

Qatılığ, 100°C  temperaturda, mm2/s

D-445

10.77

14.20

Axıcılıq itkisi temperaturu °C

D-6749

-33,0

-33,0

Qatılıq indeksi

D-2270

150

138

Ümümi qələvi sayı (TBN) HClO4 (ml/q KON/q)

D-2896

10,30

10,90

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (çəki faizi)

D-892

<10-0

<10-0

IDEMITSU DIESEL 15W-40

IDEMITSU DIESEL 15W-40

IDEMITSU DIESEL 15W-40

IDEMITSU DIESEL 15W-40