IDEMITSU DIESEL 10W-30
IDEMITSU DIESEL 10W-30
CF-4/SG, Mineral
Qış aylarında yüksək kükürd tərkibli yanacaq (0,5%-ə qədər) istifadə edən, benzin mühərrikləri və turbinli dizel mühərrikləri üçün universal, çoxmövsümlü mühərrik yağı. Az çöküntülü və yüksək neytrallaşdırıcı xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur ki, bunun da sayəsində qeyri-sabit yanacaq keyfiyyəti olan bölgələrdə istifadə üçün idealdır. “Common Rail” sistemi ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələri üçün uyğundur. “Turbo” dizel mühərrikləri üçün ideal olan, vahid magistralı (Rail Common) ilə yanacağın ötürülməsi sistemi olmayan və avtomobil və yolsuzluq avtomobillərinin benzin mühərrikləri.

Təsdi̇qləni̇b: АРI CF-4/SG, MIL-L-2104E, CCMC D4/PD2/G4
Qablaşdirma növü: 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Mövcud siniflər

ASTM metodu

CF-4/SG 10W-30

CF-4/SG 15W-40

Qatılıq sinfi

SAE

10W-30

15W-40

Rəngi

D-1500

L2.0

L2.5

Sıxlığı 15°C temperaturda q/sm3

D-4052

0.8818

0.8857

Alışma temperaturu (SOS) °C

D-92

208

234

Qatılığı,  mm2/s 40°C-da,

D-445

67.38

104.2

Qatılığı,  mm2/s 100°C-da,

D-445

10.77

14.20

Axıcılıq itkisi temperaturu °C

D-6749

-33,0

-33,0

Qatılıq indeksi

D-2270

150

138

Ümümi qələvi sayı (TBN) HClO4 (ml/q KON/q)

D-2896

10,30

10,90

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (çəki faizi)

D-892

<10-0

<10-0

IDEMITSU DIESEL 10W-30

IDEMITSU DIESEL 10W-30

IDEMITSU DIESEL 10W-30

IDEMITSU DIESEL 10W-30