Apolloil Multi Runner 15W-40
Apolloil Multi Runner 15W-40
DH-1, Fully-Synthetic
Bütün növ ağır dizel mühərrikləri üçün mühərrik yağı. “EGR” sistemi ilə təciz olunmuş, o cümlədən dizel mühərriklər və turbinli dizel mühərriklər üçün yüksək keyfiyyətli hər bir fəsildə işlənən mühərrik yağı. Məhsul təkmilləşdirilmiş əlavə qatqı paketi ilə yüksək dərəcədə təmizlənmiş əsas yağ əsasında (yüksək qatılıq indeksli) istehsal olunur, hansı ki, mühərriki bütün hissələrinin yüksək səviyyədə, aşınmadan və çöküntülərdən mükəmməl qoruyur. Torpaqqazan texnika, geniş çeşiddə şose və yolsuzluq yük avtomobilləri və avtobuslar, hansılar ki, yük daşınması, hasilat sənayesi, tikinti və kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə tətbiq olunur (dizel yanacağınının tərkibində olan kükürdün miqdarı 0,5% -dən çox olmaması şərtilə reqlamentləşdirilmişdir). His süzgəci (DPF *) təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələri üçün uyğun deyil. İşlənmiş qazların resirkulyasiya sistemi - (EGR *) *DPF (Diesel Particular Filter) – bu süzcəg atmosferə atılan hisin miqdarının azaldılması üçündür. Müasir dizel mühərriklərinin işlənmiş qazlar sisteminə quraşdırılır.

Təsdi̇qləni̇b: API CF-4, CH-4; JASO DH-1
Qablaşdirma növü: 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Adı

Analiz məlumatları

Analiz metodu
(ASTM)

Qatılıq sinfi

SAE 15W-40

ASTM Rəngi

L5,5

D-1500

Sıxlığı 15°C temperaturda q/sm3

0,8812

D-4052-96

Alışma temperaturu (SOS) °C

220

D-92

Qatılığı,  mm2/s 40°C-da,

71,07

D-445

Qatılığı,  mm2/s 100°C-da,

10,71

D-445

Axıcılıq itkisi temperaturu °C

-37,5

D-97

Qatılıq indeksi

139

D-2270

TBN HCLO4 (mqKON/q)

10,1

D-2896-96

TAN (potensiometrik) (mq KON/q)

1,62

D-664

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (çəki faizi)

10-0

D-892

Apolloil Multi Runner 15W-40

Apolloil Multi Runner 15W-40

Apolloil Multi Runner 15W-40

20л

Apolloil Multi Runner 15W-40