Apolloil EX 10W-40
Apolloil EX 10W-40
DH-2/CJ-4, Fully-Synthetic
Qüvvətli dizel mühərrikləri üçün “SHPD” (Super High Performance Diesel) səviyyəsində olan sintetik mühərrik yağı. Tərkibində az miqdarda sülfatlı kül, fosfor və kükürd olan premium sinfə məxsus hər bir mövsüm üçün uyğun olan mühərrik yağı. Müvafiq ekoloji kateqoriyaya uyğun “Avro IV” və “Avro V” dizel mühərrikləri üçün nəzərdə tutulub, işlənmiş qazların resirkulyasiya avadanlıqları sistemi (EGR), (SCR) selektiv katalitik işlənmiş qazları neytrallaşdırması və his süzgəci (DPF *) təchiz olunmuşdur. Kimyəvi sintezləşdirilmiş “PAO” komponent qarışıqlı, sintetik əsas yağ əsasında hazırlanmış, çox yüksək qatılıq indeksi və yüksək effektiv qatqı paketinə malik olan, əla yuyucu-dispersləşdirici və aşınma əleyhinə olan xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. Belə kompozisiya mühərrik silindirlərinin aşınmasını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır və his süzgəcinin istifadə müddətini artırır. Yük daşınması, dağ-mədən, tikinti və kənd təsərrüfatı kimi sənaye sahələrində istifadə olunan geniş çeşidli yol və qeyri-yol nəqliyyat vasitələrinin və avtobuslar üçün nəzərdə tutulub (dizel yanacağının “Avro 4” standartlarından aşağı olmaması reqlamentləşdirilib və kükürd tərkibli yanacaqdan 0,005% rrm -dən çox olmamalıdır).

Təsdi̇qləni̇b: API CI-4, CI-4 Plus, СJ-4; ACEA E7; Global DHD-1
Qablaşdirma növü: 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Adı

Ölçü vahidi

Ölçülər
(ASTM)

Sıxlığı (15°C-də)

g/sm3

0.8596

ASTM Rəngi

L4.0

Alışma temperaturu (SOS) °C

°C

228

Kinematik qatılığ  40°C –də

mm2/с

92.49

Kinematik qatılığ  100°C –də

mm2/с

13.91

Qatılıq indeksi

154

Donma temperaturu

°C

-40

Turşuq sayı (konpensasiyon ölçü metodu)

mqKON/г

2.70

Qələvi sayı (Xlorid turşusu metodu ilə HCLO4)

mqKON/г

6.54

Sulfat küllülük dərəcəsi

wt%

1.0

R (Fosfor)

wt%

0.12

S (Kükürd)

wt%

0.28

Cl (Xlor)

ppm

10>

Apolloil EX 10W-40

Apolloil EX 10W-40

Apolloil EX 10W-40

20л

Apolloil EX 10W-40