Apolloil Clean Runner 5W-30
Apolloil Clean Runner 5W-30
DH-2, Fully-Synthetic
Müasir dizel mühərrikləri üçün sintetik mühərrik yağı “SHPD” (Super High Performance Diesel) səviyyəsindədir. Yüksək keyfiyyətli yanacağa qənaətedici, az miqdarda sulfat kül, fosfor və kükürd tərkibli mühərrik yağıdır. Müvafiq ekoloji kateqoriyaya uyğun “Avro IV” və “Avro V” güclü dizel mühərrikləri üçün nəzərdə tutulub, işlənmiş qazların resirkulyasiya avadanlıqları sistemi (EGR), (SCR)selektiv katalitik işlənmiş qazların neytrallaşdırması və his süzgəci ilə (DPF *) təchiz olunmuşdur. “Apolloil Cleanrunner 5W-30 DH-2” mühərrikin aşınmadan və çöküntülərin yaranmasından qabaqcıl müdafiəsini, yanacağın qənaətini təmin edir, his süzgəcinin istifadə müddətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yük daşınması, dağ-mədən, tikinti və kənd təsərrüfatı kimi sənaye sahələrində istifadə olunan geniş çeşidli yol və qeyri-yol nəqliyyat vasitələrinin və avtobusların, hansılar üçün dizel yanacağının “Avro 4” standartlarından aşağı olmaması reqlamentləşdirilib. (kükürd tərkibli yanacaqdan 0,005% rrm -dən çox olmamaq şərti ilə) “DPF” (Diesel Particular Filter) - atmosferə atılan hisin miqdarının azaldılması üçün süzgəc. Müasir dizel mühərriklərinin işlənmiş qazlar sisteminə quraşdırılır.

Təsdi̇qləni̇b: API СI-4, CJ-4; JASO DH-2; SAE 5W-30; ACEA E6
Qablaşdirma növü: 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Adı

Ölçü vahidi

Ölçülər
(ASTM)

Sıxlığı (15°C-də)

g/sm3

0.8544

ASTM Rəngi

L2.5

Alışma temperaturu (SOS) °C

°C

224

Kinematik qatılığ  40°C –də

mm2/с

50.40

Kinematik qatılığ  100°C –də

mm2/с

10.57

Qatılıq indeksi

206

Donma temperaturu

°C

-47.5

Turşuq sayı (konpensasiyon ölçü metodu)

mqKON/г

2.32

Qələvi sayı (Xlorid turşusu metodu ilə HCLO4)

mqKON/г

6.87

Sulfat küllülük dərəcəsi

wt%

1.0

R (Fosfor)

wt%

0.12

S (Kükürd)

wt%

0.24

Cl (Xlor)

ppm

15>

Apolloil Clean Runner 5W-30

Apolloil Clean Runner 5W-30

Apolloil Clean Runner 5W-30

20л

Apolloil Clean Runner 5W-30