Apolloil Alpha 5W-40
Apolloil Alpha 5W-40
EX, Fully-Synthetic
Dizel mühərrikləri üçün yüksək istismar xüsusiyyətləri olan tam sintetik mühərrik yağı. İstənilən mövsümdə yararlı premium mühərrik yağı “PAO” əsasında “EHPD” (Extra High Performance Diesel) səviyyəsində olan müasir güclü dizel mühərrikləri üçün, o cümlədən turbinli mühərrik və “EGR” işlənmiş qazların resirkulyasiya sistemi ilə. Yüksək oksidləşmə müqavimətinə görə əsas yağın termal sabitliyi və balanslaşdırılmış əlavə qatqılarına görə APOLLOIL ALPHA EX 5W-40, yağın bütün xidmət müddəti ərzində optimal yağlamanı təmin edir. APOLLOIL ALPHA EX 5W-40 yağı -40°С temperaturda belə axıcılıq xüsüsiyətini saxlayır, mühərrikin işə salınmasını inamlı edir. Yağ aclığını istisna etməklə, İnamla avtomobil yollarından nəql olunur, bununla mühərrikin ömrünü uzatmağa köməklik edir. Yüksək kükürd tərkibli (0,05% -dən çox)dizel yanacağının istifadəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əla dispersləşdirici və gücləndirilmiş neytrallaşma xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. APOLLOIL ALPHA EX 5W-40 Avro-III ekoloji sinifinə uyğun olan,ağır yolsuzluq şəraitdə istismar olunan, yük daşımaları, dağ-mədən, tikinti və kənd təsərrüfatı üçün xarakterik şəraitdə fəaliyyət göstərən texnologiyada istifadə edilmək tövsiyə olunur.

Təsdi̇qləni̇b: JASO DH-1; API СF; AСЕА Е4, Е7-08; SAE 5W-40
Qablaşdirma növü: 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Xüsusiyyətləri

Analiz metodu (ASTM)

Ölçü vahidi

Göstəricilər 
5W-40

Qatılığ (150С)

D - 4052 - 96

q/sм3

0. 8695

ASTM-ye görə rəng

D - 1500

L3.5

Alışma temperature 0С

D - 92

0 С

230

Yağın kinematik qatılığı dərəcə altında

400С

D - 445

мм2

85,91

1000С

D - 445

мм2

14,04

Qatılıq indeksi

D - 2270

169

Donma temperaturu

D - 97

0 С

-50.0

Turşuluq sayı (TAN)

D - 664

mq КОN/q

2,54

Qələvi sayı (TBN)

D - 2896 - 96

mq КОN/q

16,1

Sulfat küllülük dərəcəsi

D - 874

% маs.

1.98

Kükürdün miqdarı

D - 5185

% маs.

0,29

Fosforun miqdarı

D - 5185

% маs

0,11

Apolloil Alpha 5W-40

Apolloil Alpha 5W-40

Apolloil Alpha 5W-40

Apolloil Alpha 5W-40