ZEPRO PSF
ZEPRO PSF
Fully-Synthetic
Sükanın hidrogücləndiricisi üçün maye. Korroziyanın, sızmaların qarşısını alır, nasosun səsini azaldır. Salnik və hortumlarının vəziyyətini pisləşdirmir. Köpüklənmənin qarşısın alır. Əla oksidləşmə müqavimətinə malikdir və resursları artırır.

Təsdi̇qləni̇b:
Qablaşdirma növü: 1 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Tipik dəyəri

ASTM Rəngi

L2.5

Sıxlıq (15 °С temperaturda), q/sm3

0.8639

Alışma temperaturu (SOS), °С

192

Qatılığı, sSt 40°C – də

32.42

Qatılığı, sSt 100°C – də

7.43

Axıcılıq itki nöqtəsi °С

-50.0

Qatılıq indeksi

207

Ümumi turşu sayı (ml/q KON/q)

1,58

Mis lövhə üstə koroziya 100 °С х 3Hr

1A

ZEPRO PSF

ZEPRO PSF

ZEPRO PSF

ZEPRO PSF