Idemitsu Racing MTF 75W-90
Idemitsu Racing MTF 75W-90
GL-5, Fully-Synthetic
Yüksək keyfiyyətli hər bir fəsildə işlənən polialfaolefin (PAO*) tərkibli transmissiya yağı. Şiddətli istifadə şərtlərində aşınmaya qarşı maksimum qoruma ilə xarakterizə olunur (yolsuzluq, yarışlar). “API” tipi “GL-5” yağı tələb olunan hipoid ilişməli olanları da daxil olmaqla bütün növ avtomobil transmissiyaları və diferensial növləri üçün tövsiyyə olunur. Əvvəlki “API GL-4” spesifikasiyasının yağı tövsiyyə olunduqda isə transmissiya birləşmələrində istifadə edilə bilər. Aşağı temperaturda (-45°C dərəcəyə qədər) axıcılıq xüsusiyyətini saxlayır. Oksidləşməyə qarşı ən yüksək dözümlülük dərəcəsi nümayiş edir. Həddindən artıq yüklənmə rejimində korroziyadan əla qoruyur və dişli səthlərin qorunmasını təmin edir.

Təsdi̇qləni̇b: API GL-5
Qablaşdirma növü: 1 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

SAE üzrə qatılıq sinfi 

75W90

Kinematik qatılıq, ASTM D 445,

     sSt 40°C-də

98,2

     sSt 100°C-də

18,5

Qatılıq indeksi ASTM D 2270

210

Donma temperaturu, °C, ASTM D 97

-45

Alışma temperaturu  °С,  ASTM D 92

232

Idemitsu Racing MTF 75W-90

Idemitsu Racing MTF 75W-90

Idemitsu Racing MTF 75W-90

Idemitsu Racing MTF 75W-90