Idemitsu GL-5 80W-90
Idemitsu GL-5 80W-90
GL-5, Mineral
Yüksək keyfiyyətli bütün mövsümlərə uyğun transmissiya yağı. “API” tipi “GL-5” yağı tələb olunan hipoid ilişməli olanları da daxil olmaqla bütün növ avtomobil transmissiyaları və diferensial növləri üçün tövsiyyə olunur. Əvvəlki “API GL-4” spesifikasiyasının yağı tövsiyyə olunduqda isə transmissiya birləşmələrində istifadə edilə bilər.

Təsdi̇qləni̇b: GL-5
Qablaşdirma növü: 4 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE 80W-90

Rəngi

D-1500

L2,5

Sıxlığı 15°С q/sm3

D-4052

0,8964

Alışma temperaturu (СОС), °С

D-92

206

Qatılığı, sSt 40°C-da

D-445

131,8

100°C-da

D-445

14,63

Donma temperaturu  °С

D-97

-32,5

Qatılıq indeksi

D-2270

111

Ümumi turşuluq

D-974

1,15

Yağın mis üzərində korroziyaya qarşı test

D-130

1(b)

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (ml)

D-892

0-0

Idemitsu GL-5 80W-90

Idemitsu GL-5 80W-90

Idemitsu GL-5 80W-90

Idemitsu GL-5 80W-90