Idemitsu CVTF
Idemitsu CVTF
Fully-Synthetic
Çox uzun istismar müddətli “Variator” tipli (CVT) ötürücü qutular üçün transmissiya yağı. Sürət qutusunun lövhə şəkilli kəmərləri, şkivlər və hidravlik idarəetmə blokunun hissələri kimi sürət qutusunun komponentlərinin vaxtından əvvəlki aşınmasına qarşı hərtərəfli müdafiəni təmin edir. Oksidləşməyə qarşı yüksək müqavimət göstərir. Beləliklə, yüksək kontakt yükləri və temperatur şəraitində yağın qatılığının bütün istismar müddəti boyunca sabitliyini təmin edir.

Təsdi̇qləni̇b: TOYOTA CVT FLUID TC, CVT FLUID FE; MITSUBISHI DIA QUEEN CVT FLUID J1, DIA QUEEN CVT FLUID J4; NISSAN CVT FLUID NS-1, NS-2, NS-3; HONDA HCF-2, ULTRA HCF-2, CVTF, ULTRA HMMF (MULTIMATIC qidrotransformatorlu transmissiya üçün); SUBARU i-CVT FLUID, i-CVT FG, ECVT; SUZUKI CVT FLUID; DAIHATSU AMMIX CVT FLUID-DC; CVTF 3320.
Qablaşdirma növü: 4 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Rəngi

D - 1500

Yaşıl

Sıxlığı 15°C q/sm3 

D - 4052

0,8525

Alışma temperaturu (SOS) °C

D - 92

206

Qatılığı, sSt 40°C temperaturda

D - 445

30,93

100°C temperaturda

D - 445

7,006

Qatılıq indeksi

D - 2270

199

Axıcılıq itkisi temperaturu °C

D - 6749

- 45,0

Ümumi turşu sayı TBN (ml/q KON/q)

D - 664

0,84

Köpüklənmə / Sabitlik

D - 892

10 - 0

Dozalara bölmə 1

мл/мл

0/0

Dozalara bölmə 2

мл/мл

0/0

Dozalara bölmə 3

мл/мл

0/0

Idemitsu CVTF

Idemitsu CVTF

Idemitsu CVTF

Idemitsu CVTF