Idemitsu ATF
Idemitsu ATF
1
Idemitsu ATF
Idemitsu ATF
Fully-Synthetic
Çox uzun istismar müddətli, müasir, çoxpilləli ötürücü qutusu üçün sintetik maye. Avtomatik transmissiyanın kritik hərəkət edən hissələrinin vaxtından əvvəl aşınmasını və zədələnmələrdən mükəmməl qorunmasını təmin edir. Avtomatik transmissiyanı yüksək temperaturda və yüksək gərginlikdə istifadə edərkən əla sabitlik xüsusiyyətləri nümayiş etdirir. Köpüklənməyə qarşı əla müqavimət göstərir ki, bu da böyük ölçüdə avtomatik ötürülmənin dəqiqliyini və hamarlığı təmin edir.

Təsdi̇qləni̇b: GM DEXRON II, IID, II-E, III, III-G, III-H, VI; JWS 3317; VW S3309; TOYOTA ATF Т-IV, ATF WS; NISSAN ATF MATIC D, J, K, S; HONDA ULTRA ATF-Z1, ULTRA HMMF (2003-ci ilə qədər MULTIMATIC transmissiyaları üçün MULTIMATIC çoxdiskli ilişmələr ilə) ULTRA ATF DW-1; MAZDA ATF M-III, M-V, F-1, FZ; SUBARU ATF, 5ATF, ATF-HP; SUZUKI AT-OIL 2384K, 3314, 3317; KIA/HYUNDAI ATF SP-III, ATF SP-IV; MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SPII, SPIIM, SPIII, J2, J3, SK; ISUZU BESCO ATF II, III; BMW LT-71141; VW/ AUDI G 055 025 A2; VOLVO 1161540 və dəgərləri.
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

ASTM Test Metodu

Tipik dəyəri

Rəngi

D-1500

Qırmızı

Sıxlığı 15°С q/sm3

D-4052

0,8577

Alışma temperaturu (СОС), °С

D-92

196

Qatılığı, sSt 40°C-da

D-445

32,36

100°C-da

D-445

7,524

Axıcılıq itkisi temperaturu °C

D-6749

-47,5

Qatılıq indeksi

D-2270

212

Ümümi qələvi sayı (TBN) HClO4 (ml/q KON/q)

D-2896

3,4

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (ml)

D-892

10-0

Idemitsu ATF

Idemitsu ATF

Idemitsu ATF

Idemitsu ATF