Apolloil Wide Gear LW 80W-90
Apolloil Wide Gear LW 80W-90
GL-5, Fully-Synthetic
Yüksək keyfiyyətli bütün mövsümlərə uyğun transmissiya yağı. “API” tipi “GL-5” yağı tələb olunan hipoid ilişməli olanları da daxil olmaqla bütün növ avtomobil transmissiyaları və diferensial növləri üçün tövsiyə olunur. Əvvəlki “API GL-4” spesifikasiyasının yağı tövsiyyə olunduqda isə transmissiya birləşmələrində istifadə edilə bilər.

Təsdi̇qləni̇b: API GL-5
Qablaşdirma növü: 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Adı

Analiz məlumatları

Analiz metodu
(ASTM)

Qatılıq sinfi

SAE 15W-40

ASTM Rəngi

L1,5

D-1500

Sıxlığı 15°C temperaturda q/sm3

0,8845

D-4052

Alışma temperaturu (SOS) °C

226

D-92

Qatılığı,  mm2/s 40°C-da,

183,4

D-445

Qatılığı,  mm2/s 100°C-da,

18,22

D-445

Axıcılıq itkisi temperaturu °C

-37,5

D-97

Qatılıq indeksi

110

D-2270

Ümumi turşuluq   

1,41

   D-974   

Kükürdün miqdarı (S)   

1,54

% çəkinin   

Fosforun miqdarı (P)

0,05

% çəkinin   

Yağın mis üzərində korroziyaya qarşı test 

1(b)

D-130

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (ml)

0-0

D-892

Apolloil Wide Gear LW 80W-90

Apolloil Wide Gear LW 80W-90

Apolloil Wide Gear LW 80W-90

20л

Apolloil Wide Gear LW 80W-90