Apolloil Diesel Motive S-330
Apolloil Diesel Motive S-330
Fully-Synthetic
Dizel mühərriklərində, transmissiya birləşmələrində (ötürücü qutusunda, güc seçimi qutusunda, bort reduktorda), traktorların qoşmalarının hidravlik sistemlərində və digər kənd təsərrüfatı və tikinti texnikasının yay mövsümündə istismarı üçün “STOU” (Super Tractor Oil Universal) tipli universal yağ.

Təsdi̇qləni̇b: API CD/ CATERPILLAR ТО-2; KOMATSU KES 07.868.1/ DIN 51524 HLP, HVLP
Qablaşdirma növü: 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Adı

Analiz məlumatları

Analiz metodu
(ASTM)

Qatılıq sinfi

30W

ASTM Rəngi

4,5

K-2580

Sıxlığı 15°C temperaturda q/sm3

0,8848

K-2249

Alışma temperaturu (SOS) °C

252

K-2265

Qatılığı,  mm2/s 40°C-da,

95,18

K-2283

Qatılığı,  mm2/s 100°C-da,

11,38

K-2283

Qatılıq indeksi

107

K-2283

Donma temperature °C

-25,0

K-2269

Qatılıq nəqli -20°C-də, mPAsek

2500

JPI-5S-26

TBN HCLO4 (mqKON/q)

9,67

ASTM
D-2986-96

Sulfat külünün miqdarı % çəki

1,68

SIS K
482-88-T

Apolloil Diesel Motive S-330

Apolloil Diesel Motive S-330

Apolloil Diesel Motive S-330

20л

Apolloil Diesel Motive S-330