Transmissiya yağlarının kataloqu | «Idemitsu Lubricants Rus» Azərbaycanda rəsmi web səhifəsi

Məhsul
Mühərrik tipi
Viskozluq

											
Тип основы
Bütün xəbərlər
Fully-Synthetic
Çox uzun istismar müddətli, müasir, çoxpilləli ötürücü qutusu üçün sintetik maye.
Fully-Synthetic
Çox uzun istismar müddətli “Variator” tipli (CVT) ötürücü qutular üçün transmissiya yağı.
GL-5, Fully-Synthetic
Yüksək keyfiyyətli hər bir fəsildə işlənən polialfaolefin (PAO*) tərkibli transmissiya yağı.
GL-5, Mineral
Yüksək keyfiyyətli bütün mövsümlərə uyğun transmissiya yağı.
GL-5, Fully-Synthetic
Yüksək keyfiyyətli bütün mövsümlərə uyğun transmissiya yağı.
Fully-Synthetic
Traktorların mühərriklərində, transmissiya birləşmələrində və qoşmalarının hidravlik sistemlərində istifadə üçün “STOU” tipli universal yağ.