Idemitsu 4T 10W-40
Idemitsu 4T 10W-40
SL/MA, Fully-Synthetic
Motosiklet motorları üçün sintetik motor yağı təkmilləşdirilmiş sintetik əsas yağları qarışığı ilə xüsusi hazırlanmışdır. Mühərrikin aşınmasından və çöküntülərin yaranmasından mükəmməl qoruyur ki, bu da mühərrikin istismar müddətini artırır. Bundan başqa, xüsusi reseptura sürtünmə xassələrini qorunub saxlamaqla bərabər yanacağa xeyli qənaət edir.

Təsdi̇qləni̇b: SL/MA
Qablaşdirma növü: 1 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE 10W-40

Rəngi

D-1500

L1.5

Sıxlığı 15°С q/sm3

D-1298

0,859

Alışma temperaturu (СОС), °С

D-92

242

Qatılığı, sSt 40°C-da

D-445

104

100°C-da

D-445

15,85

Donma temperaturu

D-97

-38

Qatılıq indeksi

D-2270

163

Ümümi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KOH/q)

D-2896

6,28

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (ml)

D-892

10-0

Dinamik sürtünmə indeksi (DFI)

JASO (Frictional Properties) T 903:2011 МА

1,89

Statik sürtünmə indeksi (SFI)

2,08

Sürət indeksi ilə ilişmənin işə düşməsi (STI)

1,96

Idemitsu 4T 10W-40

Idemitsu 4T 10W-40

Idemitsu 4T 10W-40

Idemitsu 4T 10W-40