Idemitsu 4T 10W-30
Idemitsu 4T 10W-30
SJ/MA, Mineral
Mineral tərkibli mühərrik yağı. Yüksək sürtünmə əmsalı ilə səciyyələnir ki, bu da sabit, sıçrayışsız, ilişmənin fırlanan anını təmin edir, həm hərəkətə başlanan zaman, həm də ötürücünü dəyişdirmə zamanı.

Təsdi̇qləni̇b: SJ/MA
Qablaşdirma növü: 1 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE

10W-30

Rəngi

D-1500

L3,5

Sıxlığı 15°C –da  q/sm3

D-4052

0,8656

Alışma temperaturu (SOS) °C

D-92

246

Qatılığı,  sSt 40°C-da,

D-445

67,35

100°C-da,

D-445

10,18

Donma temperaturu °C

D-97

-36

Qatılıq indeksi

D-2270

136

Ümümi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KOH/q)

D-2896

7,11

Köpüklənmə 93,5°C – da (ml)

D-892

L20-0

Idemitsu 4T 10W-30

Idemitsu 4T 10W-30

Idemitsu 4T 10W-30

Idemitsu 4T 10W-30