Zepro Touring Pro 0W-30
Zepro Touring Pro 0W-30
1
Zepro Touring Pro 0W-30
Zepro Touring Pro 0W-30
SN/CF GF-5, Fully-Synthetic
Müasir benzin və dizel mühərriklər, o cümlədən turbinli mühərriklər üçün sintetik enerji qənaət edən ən yüksək istismar xüsusiyyətlərinə malik mühərrik yağı. Sintetik baza yağları və polialfaolefinlərin qarışığı əsasında istehsal olunub. Bu uyğunlaşma sayəsində mühərrikin aşınmasının və çöküntülərin yaranmasının qarşısı alınır. Məhsul çox aşağı temperaturlarda, sərt iqlim zonalarında istismarının mümkünlüyü nəzərə alınmaqla xüsusi olaraq Rusiya üçün hazırlanıb. Polialfaolefinlər (PAO) - qazların katalitik sintez üsulu ilə alınmış baza yağları. Qatılıq indeksli və yüksək istismar xassəli maye. Kükürd birləşmələri, azot və metallar kimi əla oksidləşmə müqaviməti və zərərli qarışıqların olmaması ilə səciyyələnir. Hansı ki, onların əsasında istehsal olunmuş sürtkü materialların yüksək xassələrini təmin edir.

Təsdi̇qləni̇b: API SN/CF, ILSAC GF-5
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE

0W-30

ASTM Rəngi

D - 1500

L 3.0

Sıxlığı (15 ° C temperaturda)

q/sм3

D – 4052 - 96

0,846

Alışma temperaturu (SOS)

°C

D - 92

226

Qatılığı 40 ° C temperaturda

mm2/с

D - 445

55,48

Qatılığı 100 ° C temperaturda

mm2/с

D - 445

10,32

Donma temperaturu,

°C

D-97

-47,5

Qatılıq indeksi

D - 2270

178

Qələvi sayı, TBN

Ml/qКОН/q

D – 2896

7,84

Qatılığı yüksək temperatur və yüksək sürətlə hərəkəti zamanı(HTHS 150℃mPa・s)

SAE J 300

2,98

 Qarışdırma qatılığı -35-də  , (CCS)

°C

SAE J 300

5450

Sulfat külünün miqdarı

% çəkinin

<1,0

Kükürdün miqdarı (S)

% çəkinin

<0,5

Fosforun miqdarı (P)

% çəkinin

0,08

NOACK ilə buxarlanma qabiliyyəti

% çəkinin

13,4

Zepro Touring Pro 0W-30

Zepro Touring Pro 0W-30

Zepro Touring Pro 0W-30

Zepro Touring Pro 0W-30