Zepro Racing 5W-40
Zepro Racing 5W-40
1
Zepro Racing 5W-40
Zepro Racing 5W-40
SN, Fully-Synthetic
Tam sintetik polialfaolefinlər tərkibli mühərrik yağı. Xüsusi hazırlanmış, gücləndirilmiş benzin mühərrikləri, o cümlədən turbinli mühərriklər üçün. Mühərrikin hər cür rejimlərdə işlənməsi fasiləsiz yağlama və detalların maksimal aşınmasının az olmasını təmin edir. Çox ağır rejimlərdə istismar edilən idman avtomobillərinin istifadə olunması üçün tövsiyə olunur. Polialfaolefinlər (PAO) - qazların katalitik sintez üsulu ilə alınmış baza yağları. Qatılıq indeksli və yüksək istismar xassəli maye. Kükürd birləşmələri, azot və metallar kimi əla oksidləşmə müqaviməti və zərərli qarışıqların olmaması ilə səciyyələnir. Hansı ki, onların əsasında istehsal olunmuş sürtkü materialların yüksək xassələrini təmin edir.

Təsdi̇qləni̇b: API SN, ACEA A3
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE

5W-40

ASTM Rəngi

D-1500

L3.0

Sıxlıq (15 °С temperaturda), q/sm3

D-4052-96

0.8609

Alışma temperaturu (SOS), °С

D-92

234

Qatılıq  40 °C-də 

D-445

92.10

Qatılıq  100 °C-də

D-445

14.97

Axıcılıq itki nöqtəsi °С

D-97

-50.0

Qatılıq indeksi

D-2270

171

Ümümi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KOH/q)

D-2896-96

9.63

Turşuluq sayı TAN (potensiometrik) (ml/q KOH/q)

D-664

3.05

Köpüklənmə (93,0 ° C temperaturda) - çəki%

D-892

10-0

Zepro Racing 5W-40

Zepro Racing 5W-40

Zepro Racing 5W-40

Zepro Racing 5W-40