Zepro Eco Medalist 0W-20
Zepro Eco Medalist 0W-20
1
Zepro Eco Medalist 0W-20
Zepro Eco Medalist 0W-20
SN GF-5, Fully-Synthetic
Müasir dörd vuruşlu benzin mühərriklər, o cümlədən turbinli mühərriklər üçün sintetik enerji qənaət edən mühərrik yağı. Bu məhsul “ldemitsu Коsan Со.Ltd” şirkətinin patentləşdirilmiş texnologiyasına əsasən sintetik əsas yağ əsasında istehsal olunub. Bu səbəbdən yüksək qatılıq indeksinə, yüksək temperaturda mükəmməl yağlama və aşağı temperaturda unikal mühərrikin işə salınması xüsusiyyətinə malikdir. Müasir minik avtomobillərinin, mikroavtobusların və yolsuzluq avtomobillərinin mühərriklərinin etibarlı müdafiəsini və qənaətliliyini təmin edir.

Təsdi̇qləni̇b: API SN, ILSAC GF-5
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE

0W-20

ASTM Rəngi

D-1500

Tünd- Yaşıl

Sıxlıq (15 °С temperaturda), q/sm3

D-4052-96

0,8460

Alışma temperaturu (SOS), °С

D-92

224

Qatılıq  40 °C-də 

D-445

33,46

Qatılıq  100 °C-də

D-445

8,186

Axıcılıq itki nöqtəsi °С

D-97

-50.0

Qatılıq indeksi

D-2270

234

Ümumi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KOH/q)

D-2896-96

9,59

Turşuluq sayı TAN (potensiometrik) (ml/q KOH/q)

D-664

2,42

Köpüklənmə (93,0 ° C temperaturda) - çəki%

D-892

10-0

Mis lövhə üstə koroziya 100 °С х 3Hr

D-130

1(1A)

Zepro Eco Medalist 0W-20

Zepro Eco Medalist 0W-20

Zepro Eco Medalist 0W-20

Zepro Eco Medalist 0W-20