Zepro Diesel 5W-40
Zepro Diesel 5W-40
1
Zepro Diesel 5W-40
Zepro Diesel 5W-40
CF, Fully-Synthetic
Polialfaolefinlər* əsasında tam sintetik mühərrik yağı. Xüsusi olaraq müasir dizel mühərrikli minik avtomobillərinin, mikroavtobusların və yüngül kommersiya avtomobillərinin, o cümlədən turbinli mühərriklərin ağır yarış və yolsuzluq şəraitində istifadəsi üçün hazırlanıb. Bütün istismar müddəti ərzində mühərrikin aşınmasından və çöküntülərin yaranmasından mükəmməl şəkildə qoruyur. Polialfaolefinlər (PAO) - qazların katalitik sintez üsulu ilə alınmış baza yağları. Çox yüksək istismar xüsusiyyətli və qatılıq indeksi olan sintetik mayelər. Kükürd birləşmələri, azot və metallar kimi əla oksidləşmə müqaviməti və zərərli qarışıqların olmaması ilə səciyyələnir. Hansı ki, sürtkü materiallarının yüksək xassəliyini təmin edir.

Təsdi̇qləni̇b: API CF
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE

5W-40

ASTM Rəngi

D-1500

L3.5

Sıxlığı 15°C –da  q/sm3 

D-4052-96

0.8695

Alışma temperaturu (SOS), °С

D-92

230

Qatılıq  40 °C-də 

D-445

85.91

Qatılıq  100 °C-də

D-445

14.04

Axıcılıq itki nöqtəsi °С

D-97

-50

Qatılıq indeksi

D-2270

169

Ümümi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KOH/q)

D-2896-96

12.2

TAN (potensiometrik) (mq KON/q)

D-664

2,54

Köpüklənmə (93,0 ° C temperaturda) - çəki%

D-892

10-0

Zepro Diesel 5W-40

Zepro Diesel 5W-40

Zepro Diesel 5W-40

Zepro Diesel 5W-40