Zepro Diesel 5W-30
Zepro Diesel 5W-30
Zepro Diesel 5W-30
Zepro Diesel 5W-30
DL-1, Fully-Synthetic
Minik avtomobilləri, mikroavtobuslar və yolsuzluq avtomobilləri üçün yüksək keyfiyyətli mühərrik yağı. Məhsul işlənmiş qazların təmizlənməsi qurğuları ilə təchiz olunmuş “DPF” süzcəgləri və müvafiq ekoloji siniflərə (Avro4/Avro5) aid olunmuş müasir dizel mühərrikli avtomobillərdə istifadə üçün məsləhət görülür. Bu məhsul əsas yağ əsasında istehsal olunub. Bu səbəbdən yüksək qatılıq indeksinə və xüsusi qatqı paketinə, aşağı küllük dərəcəsinə malikdir. İstifadə edilən dizel yanacağının tərkibində 0.005% -dən çox (50 ppm) kükürd varsa, istifadə edilməsi tövsiyyə olunmur. *DPF (Diesel Particular Filter) – bu süzcəg atmosferə atılan hisin miqdarının azaldılması üçündür. Müasir dizel mühərriklərinin işlənmiş qazlar sisteminə quraşdırılır.

Təsdi̇qləni̇b: JASO DL-1
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE

5W-30

ASTM Rəngi

D-1500

L3.0

Sıxlığı 15°C temperaturda q/sm3 

D-4052-96

0.8509

Alışma temperaturu (SOS) °C

D-92

232

Qatılığı,  mm2/s 40°C-da, 

D-445

54.19

Qatılığı,  mm2/s 100°C-da,

D-445

9.656

Donma temperaturu °C

D-97

-35.0

Qatılıq indeksi

D-2270

165

Ümümi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KON/q)

D-2896-96

4.75

Ümumi turşu sayı TBN (ml/q KON/q)

D-974

1.22

Sulfat küllülük dərəcəsi

0.52

HTHS rate viscosity 150 °C-da, mPa・s

SAE J300

2.97

Mis üzərində korroziya qarşı davamlılığı

D-130

1(1А)

Zepro Diesel 5W-30

Zepro Diesel 5W-30

Zepro Diesel 5W-30

Zepro Diesel 5W-30