Zepro Diesel 10W-30
Zepro Diesel 10W-30
1
Zepro Diesel 10W-30
Zepro Diesel 10W-30
DH-1/CF, Fully-Synthetic
Dizel mühərrikli müasir minik avtomobilləri, mikroavtobuslar və ağır və yüngül kommersiya avtomobilləri üçün, o cümlədən “EGR”* sistemli avadanlıqla təchiz olunmuş avtomobillər üçün mühərrik yağı. İstifadə edilən yanacağın tərkibində 0.05% -dən çox olmamaq şərti ilə (500ppm) kükürd varsa, istifadəsi tövsiyyə edilir. Gərginliyin və temperaturun geniş diapazonunda mühərriki aşınmadan etibarlı şəkildə qoruyur. Silindrlərin cilalanmasına və çöküntülərin yaranmasına effektiv mane olur. Aşağı temperaturlarda (-30°C-yə qədər) mühərrikin işə salınmasının inamlı edilməsi ilə xarakterizə olunur. EGR (Recirculation Exhaust Gas) sistemi - bu, azot oksidinin azaldılması üçün nəzərdə tutulan işlənmiş tullantı qazların resirkulyasiya sistemidir.

Təsdi̇qləni̇b: API CF, JASO DH-1
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE

10W-30

ASTM Rəngi

D-1500

L4.5

Sıxlığı 15°C temperaturda q/sm3

D-4052-96

0.8816

Alışma temperaturu (SOS) °C

D-92

222

Qatılığı,  mm2/s 40°C-da,

D-445

67.36

Qatılığı,  mm2/s 100°C-da,

D-445

10.40

Axıcılıq itkisi temperaturu °C

D-97

-42,5

Qatılıq indeksi

D-2270

139

Ümümi qələvi sayı (TBN) HClO4 (ml/q KON/q)

D-2896-96

11.8

Ümumi turşuq sayı TAN (potensiometrik)4(ml/q KON/q)

D-664

2.82

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (çəki faizi)

D-892

0-0

Zepro Diesel 10W-30

Zepro Diesel 10W-30

Zepro Diesel 10W-30

Zepro Diesel 10W-30