IDEMITSU DIESEL 5W-30
IDEMITSU DIESEL 5W-30
1
IDEMITSU DIESEL 5W-30
IDEMITSU DIESEL 5W-30
CF/SG, Mineral
“SHPD” (Super High Performance Diesel) dərəcəli enerjiyə qənaətedici sintetik mühərrik yağı. Əsas, orta və aşağı tonnajlı yük maşınlarında və “DPF”* işlənmiş qazların təmizlənməsi qurğuları ilə təchiz olunmuş avtobuslarda quraşdırıla biləcək bütün müasir dizel mühərrikləri üçün tövsiyə olunur. Bunun üçün kükürd tərkibli yanacaqdan 0,005% -dən çox olmamaq şərtilə tənzimlənir (Avro 4). Silindrlərin cilalanmasının effektiv şəkildə qarşısını alır, mühərriki korroziyadan və aşınmadan mükəmməl qoruyur. His süzgəcin xidmət müddətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. *DPF (Diesel Particular Filter) – bu süzcəg atmosferə atılan hisin miqdarının azaldılması üçündür. Müasir dizel mühərriklərinin işlənmiş qazlar sisteminə quraşdırılır.

Təsdi̇qləni̇b: АРI CF/SG
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Adı Analiz metodu (astm) Tipik əhəmiyyəti
Qatılığ sinfi sae 5w-30
Rəng d - 1500 l3,5
Sıxlığı (15°C temperaturda) d - 1298 0,8579
Alışma temperaturu (SOS) °c d - 92 224
Qatılığı, mm2/s d - 445 66,01
Qatılığı, mm2/s d - 445 11,16
Donma temperaturu °c d - 97 - 39
Qatılıq indeksi d - 2270 162
Ümumi turşuq sayı (TAN) d - 664 2,34
Ümümi qələvi sayı TBN d - 2896 - 96 9,75
ccs viscosity @-30°c mpa.s sae j300 6419
hths viscosity @-150°c mpa.s sae j300 3,25
noack test @250 °c % 11,4
Kül məzmunu wt% 0.92
Fosfor məzmunu wt% 0.11
IDEMITSU DIESEL 5W-30

IDEMITSU DIESEL 5W-30

IDEMITSU DIESEL 5W-30

IDEMITSU DIESEL 5W-30