IDEMITSU 5W-40
IDEMITSU 5W-40
1
IDEMITSU 5W-40
IDEMITSU 5W-40
SN/CF, Fully-Synthetic
“API SN”in ən yeni spesifikasiyasına müvafiq benzin və dizel mühərrikləri üçün sintetik mühərrik yağı. Gözəl yağlama xassələrini saxlayır və mühərrikin təmiz qalmasını təmin edir ki, bu da mühərrikin istismar müddətini artırır. Həm yeni mühərriklər üçün, həm də kilometrajı çox olan mühərriklər üçün tövsiyə olunur. Yanma halında aşağı yağ sərfiyyatı ilə xarakterizə olunur.

Təsdi̇qləni̇b: API SN/CF
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE 5W-40

Rəngi

D-1500

L3.0

Sıxlığı 15°С q/sm3

D-4052-96

0.8565

Alışma temperaturu (СОС), °С

D-92

238

Qatılığı, sSt 40°C-da

D-445

83,01

100°C-da

D-445

13,57

Donma temperaturu  °С

D-97

-39

Qatılıq indeksi

D-2270

167

Ümümi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KOH/q)

D-2896-96

8,40

NOACK ilə buxarlanma qabiliyyəti  (wt%)

D-5800

10,50 (Max-15,0 wt%)

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (ml)

D-892

<10-0

IDEMITSU 5W-40

IDEMITSU 5W-40

IDEMITSU 5W-40

IDEMITSU 5W-40