IDEMITSU 5W-30
IDEMITSU 5W-30
1
IDEMITSU 5W-30
IDEMITSU 5W-30
SN/GF-5, Fully-Synthetic
Yeni SN API spesifikasiyasının müvafiq benzin mühərriklər üçün sintetik mühərrik yağı. Qışda -30 °C temperaturda mühərrikin işə salınması inamla həyata keçir. Gözəl yağlama xassələrini saxlayır və mühərrikin istismar müddətin artırır.

Təsdi̇qləni̇b: API SN, ILSAC GF-5
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE 5W-30

Rəngi

D-1500

L3.0

Sıxlığı 15°С q/sm3

D-4052-96

0.8555

Alışma temperaturu (СОС), °С

D-92

238

Qatılığı, sSt 40°C-da

D-445

60,08

100°C-da

D-445

10,24

Donma temperature °C

D-97

-41

Qatılıq indeksi

D-2270

159

Ümümi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KOH/q)

D-2896-96

7,66

NOACK ilə buxarlanma qabiliyyəti  (wt%)

D-5800

10,50 (Max-15,0 wt%)

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (ml)

D-892

<10-0

IDEMITSU 5W-30

IDEMITSU 5W-30

IDEMITSU 5W-30

IDEMITSU 5W-30