IDEMITSU 10W-40
IDEMITSU 10W-40
1
IDEMITSU 10W-40
IDEMITSU 10W-40
SN/СF, Semi-Synthetic
“API SN”in ən yeni spesifikasiyasına müvafiq benzin və dizel mühərrikləri üçün yarı-sintetik mühərrik yağı. Gözəl yağlama xassələrini saxlayır və mühərrikin təmiz qalmasını təmin edir ki, bu da mühərrikin istismar müddətini artırır. Həm yeni mühərriklər üçün, həm də yürüşü çox olan mühərriklər üçün tövsiyə olunur. Yanma halında aşağı yağ sərfiyyatı ilə xarakterizə olunur.

Təsdi̇qləni̇b: API SN/CF
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

SAE

10W-40

Rəngi

D-1500

L3,0

Sıxlığı 15°С q/sm3

D-4052-96

0.8566

Alışma temperaturu (СОС), °С

D-92

230

Qatılığı, sSt 40°C-da

D-445

86,80

100°C-da

D-445

12,91

Donma temperaturu  °С

D-97

-30

Qatılıq indeksi

D-2270

148

Ümümi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KOH/q)

D-2896-96

8,26

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (ml)

D-892

10-0

IDEMITSU 10W-40

IDEMITSU 10W-40

IDEMITSU 10W-40

IDEMITSU 10W-40