IDEMITSU 10W-30
IDEMITSU 10W-30
1
IDEMITSU 10W-30
IDEMITSU 10W-30
SM/СF, Mineral
Benzin və dizel mühərrikləri üçün hər bir fəsildə işlənən mühərrik yağı. Gözəl yağlama xassələrini saxlayır və mühərrikin təmiz qalmasını təmin edir. Həm yeni mühərriklər üçün, həm də yürüşü çox olan mühərriklər üçün tövsiyə olunur. Məhsul işlənmiş qazların təmizlənməsi qurğuları ilə təchiz olunmuş “DPF” avtomobillər üçün məsləhət deyil. *DPF (Diesel Particular Filter) – bu süzcəg atmosferə atılan hisin miqdarının azaldılması üçündür. Müasir dizel mühərriklərinin işlənmiş qazlar sisteminə quraşdırılır.

Təsdi̇qləni̇b: API SM/CF
Qablaşdirma növü: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.

Fi̇zi̇ki̇ və ki̇myəvi̇ göstəri̇ci̇ləri̇

Parametr

Test metodu

Tipik dəyəri

Qatılıq sinfi

-

SAE 10w-30

Rəngi

D-1500

L3

Sıxlığı 15°C temperaturda q/sm3

D-4052-96

0.8708

Alışma temperaturu (SOS) °C

D-92

230

Qatılığı,  mm2/s 40°C-da,

D-445

69.18

Qatılığı,  mm2/s 100°C-da,

D-445

10.62

Donma temperaturu °C

D-97

-39

Qatılıq indeksi

D-2270

142

Ümümi qələvi sayı TBN HClO4 (ml/q KON/q)

D-2896-96

7.10

Köpüklənmə 93,5°C temperaturda (çəki faizi)

D-892

20>0

IDEMITSU 10W-30

IDEMITSU 10W-30

IDEMITSU 10W-30

IDEMITSU 10W-30