4 iyun 2019

MÜHƏRRİK YAĞIN ƏSAS FUNKSİYALARI

Mühərrikin çalışmasına dair daim düşünməmək üçün, mühərrik yağı barədə bir dəfə ciddi fikirləşmək kifayətdir. Mühərrik yağı bir neçə vacib funksiyaları yerinə yetirir: 

  1. 1. Mühərriki təmiz saxlayır. Turşuları ləğv edir, sürtülmə zonasından turşulanma və işlənilmiş məhsulları uzaqlaşdırır. Daha sonra sözügedən məhsullar yağ filtrdən daxil olur və daimi olaraq fitirin içərisində qalır və daha mühərrik sisteminə qayıtmır.

  2. 2. Detalları yağlayır, quru sürtülmədən qoruyur. Detalları soyudur. Bu detalların rahat işləməsinə şərait yaradır.

  3. 3. Sürtülmə üzlüyündən istiliyi uzaqlaşdırır.

  4. 4. Silindr-piston qrupuna aid detalların boşluqlarını bərkidir.O cümlədən, yanma kamerasından qaz sıçrayışı kimi problemləri tam aradan qaldırır və yaxud minimuma salır.

mühərri̇k yağin əsas funksi̇yalari

Bu zaman mühərrik yağı çox sərt şəraitdə çalışır. Mühərrik yağına bir neçə faktor təsir edir, mexaniki yüklərdən və temperatur dəyişiklərdən tutmuş müxtəlif qazların təsirinə və tam alışmayan məhsullara qədər.

İdemitsu mühərrik yağı mühərriki etibarlı müdafiə edir, öz xüsusiyyətləri uzun müddət saxlayır. Bu səbəbdən Siz mühərrikin sıradan çıxması və ya nasaz işləməsi kimi problemlər barədə narahat olmayacaqsınız.

Sizin avtomobilinizə uyğun mühərrik yağı və digər sürtgü materialları bizim saytımızdan seçə bilərsiniz:

https://www.idemitsu.az/selection/


Xəbərlərə geri dönmək